Nota Legal

© Rexach Baqués, S.A. 2010. Reserva de drets.

Queden reservats tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual, de la informació i imatges contingudes en aquestes planes. Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà, del contingut d'aquesta web sense autorització prèvia i per escrit de Rexach Baqués, S.A. Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquesta web s'inclouran en una base de dades que es conservarà a Rexach Baqués, S.A. de forma confidencial i d'acord amb les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, reguladora del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal, així com qualsevol altra disposició legal vigent en la matèria. En qualsevol moment poden dirigir-se a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a Rexach Baqués, S.A. c/ Santa Maria, 12 C.P. 08736 Guardiola de Font-Rubí (Barcelona), Espanya.

Queda prohibit efectuar links a la nostra web que no dirigeixin directament a la pàgina principal. Aquesta web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.